Rabu, 22 Jun 2011

Kesilapan Yang Harus Diperbetulkan ....

Mari belajar......

Dalam kumpulan kata bilangan yang tersenarai di atas, 
kesilapan selalu berlaku pada penggunaan perkataan
yang berikut :-

SALAH

BETUL

... dalam berbagai bidang......

.... dalam berbagai-bagai bidang ...

... merangkumi berbagai kegiatan ...

......merangkumi berbagai-bagai kegiatan ...

... di kedua buah negara ...

... di kedua-dua buah negara ...

... antara kedua tugas inilah ....

... antara kedua-dua tugas inilah ....

... setengah koperasi ...

... setengah-setengah/sesetengah koperasi ..

Tiap usaha....

Setiap/tiap-tiap usaha ...


berbagai                            :  ada bandingnnya; ada 
                                            sepertinya; ada 
                                            persamaannya
berbagai-bagai                   :  bermacam-macam; 
                                            berjenis-jenis
kedua                                :  (bilangan, peringkat dll) 
                                            yang nombor dua
kedua-dua                         :  kelompok  yang terdiri 
                                            daripada dua (orang dll.)
setengah                            :  seperdua; separuh
setengah-setengah
/sesetengah                       :  beberapa; sebilangan daripadanyaDalam penggunaan perkataan ini, kita selalu tersilap
kerana menggandakan perkataan-perkataan yang
mengikutnya. Contohnya :

SALAH

BETUL

...  sekawan burung-burung ...

.... sekawan burung ...

... sebaris rumah-rumah ....

... sebaris rumah....

.... sekumpulan  pelajar-pelajar sekolah menengah.....

.... sekumpulan  pelajar sekolah menengah.....

......  sekandang lembu-lembu ....

......  sekandang lembu ....

... serangkai manik-manik ....

... serangkai manik ....

 .... setimbun  buku-buku cerita  .....

.... setimbun  buku-buku cerita  .....


Sama-samalah kita membetulkan kesilapan bahasa
seperti yang di atas sekarang, perhatikan pula kesilapan
bahasa dalam contoh yang berikut :

SALAH

BETUL

... kalangan tokoh-tokoh professional ...

... kalangan tokoh professional ...

... di kalangan orang-orang dewasa  ....

... di kalangan orang dewasa  ....

Rombongan wanita-wanita UMNO....

Rombongan wanita UMNO....

Kumpulan pengakap-pengakap SRK Sentul .....

Kumpulan pengakap SRK Sentul .....

Barisan  pemain-pemain Malaysia  .....

Barisan  pemain Malaysia  .....

Deretan rumah-rumah kedai ....

Deretan rumah kedai ....

Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian .....

Mesyuarat Ketua Bahagian .....


Selain itu, ada lagi kesilapan yang sering kita lakukan. 
Sila teliti contoh yang berikut :

SALAH

BETUL

Mereka-mereka yang mengambil bahagian ....

Mereka yang mengambil bahagian ....

Rakyat-rakyat negara ini ....

Rakyat negara ini ....

Ibu bapa-ibu bapa/ Ibu-Ibu bapa

diseru  ....

Ibu bapa diseru  ....


Kita tidak perlu menggandakan perkataan
mereka, rakyat dan ibu bapa dalam contoh 
di atas,  kerana perkataan-perkataan
tersebut sudah mendukung
makna yang ‘banyak’.

1 ulasan: